MTB – BRUNKA 2018 – Startovní listina

MTB – BRUNKA 2018 – Startovní listina děti

MTB – BRUNKA 2018 – Zdrojová tabulka pro handicap

Registrační formulář:Uhradím 800 KčUhradím 250 kčUhradím 0 Kč - pouze za dítěRegistrace pro dítě:
Startovné pro dítě je zdarma.

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
Pro závod je doporučeno horské kolo popřípadě může být i trekingové s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Účastník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu, který se koná za plného provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Pořadatelé nejsou odpovědni za žádné vzniklé újmy na zdraví či majetku závodníků a akce není proti těmto vzniklostem jakkoli pojištěna.

Stisknutím tlačítka ODESLAT vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami.